BOBUISAIGON

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

A. VÌ SAO TÔI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC EMAIL BOBUI?

Do email của các bạn chưa lưu email BOBUI vào danh sách Người gửi an toàn. Các bạn hãy làm theo hướng dẫn bên dưới (tùy chọn theo email hoặc thiết bị các bạn sử dụng):

Gmail

 • Bước 1: Mở 1 email bạn nhận được từ BOBUI
 • Bước 2: Chọn biểu tượng 3 chấm ở góc trên, bên phải của email
 • Bước 3: Chọn "Thêm BOBUI vào Danh bạ/ Add BOBUI to Contacts List"

Ứng dụng Gmail

 • Bước 1: Mở 1 email bạn nhận được từ BOBUI
 • Bước 2: Chọn biểu tượng 3 chấm ở góc trên, bên phải của email
 • Bước 3: Chọn "Chuyển đến/ Move to"
 • Bước 4: Chọn "Primary/ Chính"

Yahoo! Mail

 • Bước 1: Chọn "Danh bạ/ Contacts" ở góc trên, bên phải
 • Bước 2: Nhập "orders@bobui.vn", sau đó chọn "Lưu/ Save"

Microsoft Outlook 2013/2010

 • Bước 1: Chọn "Home"
 • Bước 2: Chọn "Junk"
 • Bước 3: Chọn "Junk Email Options"
 • Bước 4: Chọn "Safe Senders"
 • Bước 5: Chọn "Add"
 • Bước 6: Nhập orders@bobui.vn

Microsoft Outlook 2003/2007/Express

 • Bước 1: Mở Email
 • Bước 2: Chọn "Junk Email"
 • Bước 3: Chọn "Safe Lists" tab
 • Bước 4: Chọn "Add sender to Address Book"

Outlook.com

 • Bước 1: Chọn "Options" ở góc trên, bên phải
 • Bước 2: Chọn "More Options > Safe and blocked senders > Safe senders"
 • Bước 3: Nhập orders@bobui.vn
 • Bước 4: Chọn "Add to list"

Ứng dụng hộp thư Microsoft cho điện thoại

 • Bước 1: Chọn email
 • Bước 2: Chọn "More Options" ở góc trên, bên phải hòm thư
 • Bước 3: Chọn "Move to Focused Inbox"
 • Bước 4: Chọn "Move this and all future messages"
 • Bước 5: Chọn "Move"

Microsoft Outlook dành cho Mac

 • Bước 1: Chọn email
 • Bước 2: Chọn "Junk" tại thanh Tools
 • Bước 3: Chọn "Junk Email Preferences"
 • Bước 4: Chọn "Add" tại "Safe Sender"
 • Bước 5: Nhập orders@bobui.vn

Window Live Hotmail

 • Bước 1: Mở email
 • Bước 2: Chọn "More Options" ở góc trên, bên phải của email
 • Bước 3: Chọn "Add to Safe Senders"

Ứng dụng iPhone Mail

 • Bước 1: Chọn Junk folder
 • Bước 2: Chọn 1 email được gửi từ BOBUI
 • Bước 3: Trượt thanh email sang trái
 • Bước 4: Chọn "More"
 • Bước 5: Chọn "Mark"
 • Bước 6: Chọn "Mark as Not Junk"

AOL Webmail

 • Bước 1: Mở email
 • Bước 2: Chọn tên BOBUI và địa chỉ email
 • Bước 3: Chọn "Add to Address Book"

AOL (phiên bản 9.0 or mới hơn)

 • Bước 1: Chọn email
 • Bước 2: Chọn "Add Address" ở góc trên, bên trái